• Psychologie

Bij de psychologe kan je terecht voor :

DIAGNOSTIEK

- intelligentieonderzoek via IQ-test :
  
    
Hoe zijn de capaciteiten van dit kind/deze jongere op vlak van intelligentie?
    Zijn eventuele moeilijkheden te verklaren vanuit het intelligentie-profiel
    of ligt er een andere oorzaak aan de basis?

- onderzoek naar AD(H)D :
  

    Hoe zijn de capaciteiten van dit kind/deze jongere op vlak van
    aandacht/concentratie?
    Zijn eventuele aandachtsmoeilijkheden te verklaren vanuit beperkte capaciteiten
    op vlak van aandacht/concentratie of ligt er een andere oorzaak aan de basis?

BEGELEIDING

    Ondersteuning van kinderen en ouders bij moeilijkheden op vlak van gedrag, emoties,
    school, ...
    Samen zoeken naar manieren om elkaar beter te begrijpen en om met hem/haar om te
    gaan.

 

TARIEVEN EN TERUGBETALING

    Afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten, is er al dan niet een deel
    terugbetaald.
    Vraag de mogelijkheden voor terugbetaling aan via uw ziekenfonds.
    De nodige formulieren kan u opvragen bij de mutualiteit.
    

 

 

 

Heeft uw kind
spraakproblemen?
Contacteer ons,
Wij helpen graag!

Telefoon

0475 91 97 82