• Logopedie
  • Logopedie seyns

Articulatiestoornissen en afwijkend mondgedrag - OMFT

Problemen met uitspraak van één of meerdere klanken.
Duimzuigen is nog aanwezig.
Foutief slikken.
Afwijkende mondgewoonte.
Open mondgedrag.
Specialisatie OMFT

 

Taalontwikkelingsstoornissen

Indien de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt, spreken we van een primaire taalontwikkelingsstoornis.
We merken dan problemen in de ontwikkeling van de taalvorm, de taalinhoud en het taalgebruik.

Leerstoornissen

Dyslexie, dysorthografie, dyscalculie  (lees-, schrijf- en rekenstoornissen) vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind.
Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk.
Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.
Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

Stemstoornissen

Heesheid als gevolg van stembandknobbels treedt vaak op bij kinderen en volwassenen.
De oorzaak kan organisch zijn vb. stembandverlamming, stembandknobbels
of de oorzaak kan functioneel zijn vb. veelvuldig stemmisbruik.

Neurologische stoornissen

Bij aandoeningen van het zenuwstelsel is de spraak meestal gestoord.
De spraak is moeilijk verstaanbaar omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren.
Afasie is een verworven taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, ...
Taalstoornissen bij dementie: bij dementie (ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie) en bepaalde ouderdomsziekten wordt naast het geheugen ook het taalvermogen aangetast.

Studiebegeleiding

Zowel voor de leerlingen uit het basisonderwijs als voor de leerlingen uit het secundair onderwijs bieden wij studiebegeleiding en -methodiek.
Dit houdt in : leren leren, individuele hulp, toetssimulatie met als doel het versterken van de fundamenten en de toekomst van hun loopbaan verzekeren.
 

Tarieven

Heeft uw kind
spraakproblemen?
Contacteer ons,
Wij helpen graag!

Telefoon

0475 91 97 82

Honorarium terugbetaling terugbetalingremgeldremgeld
zonder voorkeursregelingmet voorkeursregelingzonder voorkeursregelingmet voorkeursregeling
Bilanzitting 30'€ 42.75€ 35.25€ 39.75€ 7.50€ 3.00
Evolutiebilan€ 51.50€ 40.50€ 47.00€ 11.00€ 4.50
Therapie 30' op school€ 34.91€ 28.91€ 32.91€ 6.00€ 2.00
Therapie 30' in praktijk€ 36.14€ 30.64€ 34.14€ 5.50€ 2.00
Therapie 60' in praktijk€ 72.59€ 61.59€ 68.09€ 11.00€ 4.50